EMDR nedir? Emdr Terapisi Nasıl ve Kimlere Uygulanır

EMDR, Göz hareketleriyle duyarlılık azaltma ve yeniden işleme (EMDR), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer psikolojik problemlerle başa çıkmak için kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. EMDR, 1987 yılında Dr. Francine Shapiro tarafından geliştirilmiştir ve günümüzde dünya çapında birçok terapist tarafından kullanılmaktadır. Temel ilkesi, hastanın travmatik veya rahatsız edici anılarına yönelik düşünce ve duygularını yeniden işlemelerine yardımcı olarak semptomları hafifletmeyi amaçlamaktır. Bu terapi, hem çocuklar hem de yetişkinler için uygulanabilir ve genellikle oldukça hızlı sonuçlar veren bir yöntem olarak kabul edilir.

EMDR süreci, terapistin hastanın gözlerini yönlendirdiği bir dizi yönlendirilmiş göz hareketi ile gerçekleşir. Bu göz hareketleri, travmatik anıyı zihinsel olarak tekrar yaşarken hastanın beyin dalgalarının desenlerini değiştirerek düşünce ve duygularını yeniden yapılandırmalarına yardımcı olur. Terapi süresince, terapist hastanın rahatsız edici düşünceleri ve duyguları ile baş etmelerine yardımcı olarak, travma sonrası semptomları azaltır ve anıları daha sağlıklı bir şekilde ele almalarını sağlar. EMDR, birçok bilimsel çalışmada etkili olduğu gösterilmiştir ve travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, fobiler ve depresyon gibi çeşitli psikolojik problemlerin tedavisinde kullanılır.

EMDR’nin Tarihi ve Gelişimi

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapisi, 1987 yılında Amerikalı psikolog Dr. Francine Shapiro tarafından geliştirilmiştir. Shapiro, göz hareketlerinin travmatik anılar ve rahatsız edici düşünceler üzerindeki etkisini keşfettikten sonra, bu terapi yöntemini oluşturarak daha sistematik ve yapılandırılmış bir yaklaşım sunmuştur. O zamandan beri, EMDR dünya çapında kabul görmüş ve çok sayıda psikolog ve psikiyatrist tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Terapi yöntemi sürekli olarak geliştirilmiş ve farklı psikolojik problemlere adapte edilmiştir.

EMDR’nin Temel İlkeleri

EMDR’nin temel ilkesi, travmatik anıların ve rahatsız edici düşüncelerin beyinde işlenme biçimini değiştirerek bireylerin bu anılardan duyarlılıklarını azaltmaktır. Bu yöntem, bilişsel, duygusal ve fizyolojik süreçleri hedef alarak, travma sonrası stres, anksiyete ve diğer psikolojik problemlerle başa çıkmayı amaçlar. EMDR terapisi, yapılandırılmış bir protokol izler ve terapistin yönlendirdiği göz hareketleriyle hastaların duyarlılıklarını azaltmalarına ve travmatik anıları yeniden işlemelerine yardımcı olur.

EMDR TerapisiPin

EMDR Terapisi Süreci

EMDR terapisi, genellikle 8 aşamadan oluşan bir süreçtir. İlk aşama, terapistin hastanın tarihçesini ve terapinin hedeflerini değerlendirdiği bir değerlendirme aşamasıdır. İkinci aşama, hastanın travma ile başa çıkmak için gerekli becerileri ve teknikleri öğrenmesini sağlar. Üçüncü ila altıncı aşamalar, terapistin hastanın göz hareketlerini yönlendirerek travmatik anıları yeniden işlemesine yardımcı olduğu EMDR’nin ana bileşenleridir. Yedinci aşama, terapi sürecinde elde edilen kazanımları değerlendirmeyi içerir. Son aşama ise, terapistin ve hastanın elde edilen sonuçları değerlendirdiği ve gelecekteki seanslar için planlama yaptığı bir değerlendirme aşamasıdır.

EMDR’nin Uygulama Alanları

EMDR terapisi, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi psikolojik sorunların tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, terapi anksiyete bozuklukları, depresyon, fobiler, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve duygusal travmalar gibi diğer psikolojik problemlere de uygulanmaktadır. Ayrıca, EMDR performans ve özgüven geliştirme gibi daha geniş alanlarda da kullanılmaktadır. EMDR’nin esnekliği, farklı yaş grupları ve çeşitli psikolojik sorunlarla başa çıkmak için terapinin adapte edilebilmesini sağlar.

EMDR’nin Etkinliği ve Araştırmalar

EMDR terapisi, bilimsel araştırmalarla desteklenen etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde, EMDR’nin etkinliğini gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Terapinin diğer uygulama alanlarında, özellikle anksiyete bozuklukları ve depresyon tedavisinde olumlu sonuçlar elde edilmiştir. EMDR’nin etkinliği, terapi sürecinin hızı ve genellikle kısa sürede gözlemlenen sonuçları ile de desteklenir. Bununla birlikte, EMDR’nin bazı durumlarda diğer terapi yöntemleriyle birleştirilmesi gerektiği ve her birey için aynı etkinliğe sahip olmayabileceği unutulmamalıdır.

EMDR TerapisiPin

EMDR’nin Çocuklar ve Yetişkinlerle Uygulanması

MDR terapisi, hem çocuklar hem de yetişkinler için uygulanabilir ve her yaş grubunda etkili sonuçlar elde edilmiştir. Çocuklarla yapılan EMDR terapisi, yetişkinlerle yapılan terapiden biraz daha farklı bir yaklaşım gerektirir. Çocuklarla çalışırken, terapistler genellikle görsel ve işitsel uyaranlarla göz hareketlerini yönlendirebilir ve çocuğun yaşına ve bilişsel becerilerine uygun oyunlar ve teknikler kullanarak süreci daha çekici hale getirebilir. EMDR’nin çocuklar üzerindeki etkisi, travma ve stresle ilişkili problemlerinin çözülmesine ve çocukların duygusal, sosyal ve akademik becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Yetişkinlerde ise, EMDR terapisi travmatik anılar ve psikolojik sorunlarla baş etmeye yardımcı olmak için kullanılır. Yetişkinlerde EMDR, daha karmaşık travmalar ve geçmişte yaşanmış olayların yeniden işlenmesine odaklanır. Terapistler, yetişkinlerle yapılan seanslarda, daha derinlemesine analiz ve değerlendirmeler yaparak, hastaların travma ve stresle ilişkili duygu ve düşünceleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olurlar. EMDR’nin yetişkinler üzerindeki etkisi, duygusal dengenin sağlanması, özgüvenin artırılması ve genel yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

EMDR, çocuklar ve yetişkinler arasındaki uygulama farklılıklarına rağmen, her iki yaş grubunda da etkili bir terapi yöntemi olarak kabul edilir. Terapistler, yaşa ve bireysel ihtiyaçlara uygun olarak terapinin sürecini ve tekniklerini adapte ederek, hastalarının travmatik deneyimlerle başa çıkmalarına ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olur. EMDR’nin bu esnekliği ve geniş uygulama alanı, terapinin dünya çapında popülerliğini ve kullanımını artırmaktadır.

EMDR Eğitimi ve Sertifikasyon

EMDR terapisti olmak isteyen profesyoneller, genellikle psikoloji, psikiyatri, sosyal hizmet, danışmanlık veya ilgili alanlarda lisans veya lisansüstü derecelere sahip olmalıdır. EMDR eğitimi, yetkili eğitim kurumları tarafından düzenlenen ve genellikle iki aşamadan oluşan bir süreçtir. İlk aşama temel EMDR eğitimi ve tekniklerini kapsarken, ikinci aşama daha ileri düzey uygulamalar ve süper vizyon (denetimli uygulama) içerir. Eğitim tamamlandıktan sonra, adaylar sertifika almak için sınavlara girebilir ve başarılı olduktan sonra EMDR uygulayıcıları olarak çalışabilirler.

EMDR ve Diğer Terapi Yöntemleri

EMDR, diğer terapi yöntemleriyle karşılaştırıldığında ve birleştirildiğinde önemli avantajlar sunar. Örneğin, bilişsel davranışçı terapi (BDT), düşünce ve davranışların değiştirilmesine odaklanırken, EMDR travmatik anıların yeniden işlenmesine ve duyarlılığın azaltılmasına odaklanır. Bu nedenle, her iki yöntem bir arada kullanılarak hastanın farklı ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilebilir. Psikodinamik terapi gibi diğer yöntemlerle de benzer şekilde, EMDR terapisi terapistin ve hastanın ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre entegre edilebilir.

EMDR TerapisiPin

EMDR Terapisi için Başvuru ve Maliyet

EMDR terapisi almak isteyen bireyler, öncelikle EMDR uygulayıcısı olan bir terapist bulmalıdır. Bu terapistler, EMDR Enstitüsü, EMDR International Association (EMDRIA) gibi resmi kuruluşlar tarafından onaylanmış eğitim ve sertifikasyona sahip olmalıdır. Seans maliyetleri, terapistin deneyimine, konumuna ve seans süresine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

EMDR’nin Geleceği

EMDR terapisi, sürekli gelişen bir alan olup, yeni uygulamalar ve teknolojilerle daha etkili ve erişilebilir hale gelmektedir. Gelecekte, EMDR’nin daha fazla psikolojik ve nörolojik sorunun tedavisinde kullanılması ve diğer terapi yöntemleriyle daha sık birleştirilmesi beklenmektedir. Ayrıca, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, EMDR terapisine entegre edilebilecek sanal gerçeklik ve diğer dijital araçlar da geliştirilmektedir. Bu yenilikler, terapinin erişilebilirliğini ve etkinliğini artırarak, daha geniş bir hasta kitlesine hizmet verebilmesine olanak sağlayacaktır.

Aynı zamanda, EMDR’nin etkinliğini ve uygulama alanlarını genişletmek için daha fazla araştırma yapılması ve yöntemin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Yeni araştırmalar, EMDR’nin daha spesifik ve bireyselleştirilmiş uygulamalarının geliştirilmesine ve terapistlerin hastalarına daha etkili bir tedavi sunmalarına yardımcı olacaktır. Tüm bu gelişmeler ışığında, EMDR’nin gelecekteki terapi dünyasında önemli bir yeri olacağı ve birçok bireyin yaşamlarını iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

EMDR nedir ne işe yarar?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), göz hareketleri ve diğer çiftli uyaranlar kullanarak travmatik anıların işlenmesini hedefleyen bir psikoterapi yöntemidir. EMDR, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, depresyon ve diğer psikolojik sorunların tedavisinde etkili olabilir.

EMDR terapisi kimlere uygulanmaz?

EMDR terapisi, şiddetli psikotik belirtileri olan veya ciddi dissosiyatif bozuklukları olan kişilere genellikle önerilmez. Ayrıca, EMDR’nin her birey için uygun olmadığı ve bireysel duruma bağlı olarak diğer terapi yöntemlerinin tercih edilebileceği unutulmamalıdır.

EMDR beyinde ne yapar?

EMDR, beynin travmatik anıları işleme ve depolama şeklini etkileyerek, bu anıların duyarlılığını azaltır ve daha sağlıklı bir işlemeye yol açar. Bu süreç, adaptif bilgi işleme modeline dayanarak, beynin doğal iyileştirme mekanizmalarını harekete geçirir.

EMDR terapisi kesin çözüm mü?

EMDR terapisi, bazı durumlarda etkili bir çözüm sunsa da, her birey ve durum için kesin çözüm olarak kabul edilemez. EMDR’nin etkinliği, bireysel ihtiyaçlara, terapistin deneyimine ve terapi sürecine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Uzman bir psikolog bulmak için ilgili bağlantıya gidebilirsiniz.

5/5 - (133 oy)
Yorum yapın