Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), bireylerin düşünceleri, duyguları ve davranışları arasındaki ilişkileri anlamalarına ve değiştirmelerine yardımcı olan bir psikoterapi yöntemidir. BDT, bilişsel teori ve davranışçı teoriyi bir araya getirerek, insanların düşünceleri, inançları ve yargılarındaki olumsuzlukların duygusal sıkıntıları ve davranış bozukluklarını tetiklediğini öne sürer. Bu nedenle, BDT, bireylerin düşüncelerindeki yanlış inançları tanımlamalarına ve değiştirmelerine yardımcı olur.

BDT, bireylerin düşünceleri, duyguları ve davranışları arasındaki bağlantıları anlamalarına yardımcı olurken, düşünceleri değiştirmeleri ve olumsuz duyguları kontrol etmeleri için pratik beceriler öğretir. BDT, depresyon, kaygı, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı ve posttravmatik stres bozukluğu gibi birçok psikolojik rahatsızlık için etkili bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir.

Bilişsel davranışçı terapi hangi hastalıklarda uygulanır?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), birçok psikolojik rahatsızlıkta etkili bir terapi yöntemi olarak kullanılır. Bu rahatsızlıklar arasında:

 1. Depresyon
 2. Kaygı bozuklukları (örneğin, sosyal fobi, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu)
 3. Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB)
 4. Yeme bozuklukları (örneğin, anoreksiya, bulimia nervoza, tıkanma bozukluğu)
 5. Posttravmatik stres bozukluğu (PTSD)
 6. Madde kullanım bozuklukları (örneğin, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı)
 7. Şizofreni

BDT, ayrıca stresle başa çıkma, öfke yönetimi ve ilişki sorunları gibi günlük yaşam zorluklarıyla başa çıkmak için de kullanılabilir.

Bilişsel davranışçı terapi nasıl uygulanır?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), bireylerin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olmak için yapılandırılmış bir terapi sürecidir. BDT, tipik olarak bireysel terapi veya grup terapisi şeklinde uygulanır ve genellikle kısa süreli bir tedavi yöntemidir.

BDT uygulaması şu adımları içerir:

 • Değerlendirme: BDT terapisinin ilk adımı, bireyin durumunu değerlendirmektir. Bu süreçte, bireyin semptomları, geçmişi, yaşam koşulları ve hedefleri gibi faktörler incelenir. Bu değerlendirme, terapi planının oluşturulmasına ve bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlanmasına yardımcı olur.
 • Hedef Belirleme: BDT terapisi, belirli hedeflere ulaşmak için yapılandırılmış bir süreçtir. Bireyin belirlediği hedefler, terapi sürecinde bir odak noktası haline gelir ve ilerleme izlenir.
 • Düşünce Analizi: BDT terapisinde, bireyin düşünceleri ve inançları önemli bir rol oynar. Terapist, bireyin olumsuz veya çarpık düşüncelerini tanımlamaya ve analiz etmeye yardımcı olur. Düşünce analizi, bireyin daha doğru ve gerçekçi düşünceler geliştirmesine yardımcı olur.
 • Davranış Değiştirme: BDT terapisinde, bireyin olumsuz davranışları da ele alınır. Terapist, bireyin olumsuz davranışlarını tanımlamaya ve daha sağlıklı ve uygun alternatif davranışlar öğrenmeye teşvik eder.
 • Ödevler: BDT terapisi, bireyin terapi oturumları dışında da kendilerine ödevler vererek ilerleme kaydetmelerine yardımcı olur. Ödevler, bireyin terapi sürecinde öğrendiği becerileri günlük yaşama uygulamalarını sağlar.

BDT terapisi, bireyin ihtiyaçlarına ve durumuna göre uyarlanabilir. Terapi süreci, bazen kısa süreli olabilirken, bazı durumlarda daha uzun bir süreç gerekebilir. Terapi, bireysel veya grup terapisi şeklinde uygulanabilir ve birçok psikolojik rahatsızlıkta etkili bir tedavi yöntemi olarak kabul edilir.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Diğer Terapilerden Farkları Nelerdir?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), diğer terapi yaklaşımlarından bazı farklılıklar gösterir. Bazı temel farklılıklar şunlardır:

 • Odaklanılan alan: BDT, bireyin düşünceleri, duyguları ve davranışları arasındaki ilişkiyi anlamak ve değiştirmek için odaklanır. Diğer terapi yaklaşımları, genellikle sadece duyguları veya sadece davranışları ele alabilir.
 • Eğitim: BDT, bireylere kendilerine yardımcı olmak için kullanabilecekleri beceriler ve stratejiler öğretir. Bu, bireyin terapi dışında da kullanabileceği kalıcı bir etki sağlar. Diğer terapi yaklaşımları, daha çok bireye danışmanlık yapmayı amaçlar.
 • Çözüm odaklılık: BDT, bireyin problemlerine odaklanır ve bunları çözmek için çözüme odaklı teknikler kullanır. Diğer terapi yaklaşımları, daha çok bireyin geçmişiyle ilgili olarak anlama ve kabullenme üzerinde yoğunlaşır.
 • Kısa süreli: BDT, genellikle diğer terapi yöntemlerine göre daha kısa sürelidir. BDT, 8-20 seans arasında değişen bir süre boyunca uygulanabilirken, diğer terapi yöntemleri daha uzun sürebilir.
 • Bilimsel dayanaklılık: BDT, bilimsel araştırmalar tarafından desteklenen bir terapi yöntemidir ve etkililiği birçok çalışma ile kanıtlanmıştır. Diğer terapi yöntemleri, bazıları da etkili olsa da, genellikle daha az bilimsel dayanaklılığa sahiptir.

Bu farklılıkların yanı sıra, her terapi yaklaşımının kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. BDT, belirli psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde çok etkili bir yöntem olarak kabul edilirken, diğer terapi yaklaşımları da bireylere yardımcı olabilir. Terapi seçimi, bireyin ihtiyaçlarına, terapiste ve terapinin türüne bağlı olarak değişebilir.

Bilişsel davranışçı terapinin amaçları nelerdir?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), bireylerin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan bir terapi yöntemidir. BDT’nin ana hedefleri şunlardır:

 1. Olumsuz Düşünceleri Değiştirmek: Bireylerin zihninde yer alan olumsuz ve çarpık düşünceler, psikolojik rahatsızlıkların ana kaynaklarından biridir. BDT terapisi, bireyin olumsuz düşüncelerini tanımlamaya ve daha doğru, gerçekçi ve pozitif düşünceler geliştirmesine yardımcı olur.
 2. Olumsuz Duyguları Azaltmak: Olumsuz düşünceler, çoğu zaman bireylerin olumsuz duygular yaşamasına neden olur. BDT terapisi, bireyin olumsuz duygularını tanımlamaya ve azaltmaya yardımcı olur. Bu süreçte, bireyin duygularının nedenleri ve tetikleyicileri de incelenir.
 3. Sağlıksız Davranışları Değiştirmek: Bireylerin psikolojik rahatsızlıklarının çoğu, sağlıksız davranışların sonucudur. BDT terapisi, bireyin sağlıksız davranışlarını tanımlamaya ve değiştirmeye yardımcı olur. Terapist, bireyin daha sağlıklı ve uygun alternatif davranışlar öğrenmesine teşvik eder.
 4. Özsaygı ve Özgüveni Artırmak: Bireylerin psikolojik rahatsızlıkları sıklıkla özsaygı ve özgüven eksikliği ile ilişkilidir. BDT terapisi, bireyin özsaygı ve özgüvenini artırmaya yardımcı olur. Terapist, bireyin güçlü yönlerini vurgulamaya ve başarılarına odaklanmalarını teşvik eder.
 5. İletişim Becerilerini Geliştirmek: Bireylerin psikolojik rahatsızlıkları, sosyal beceri eksikliğiyle ilişkili olabilir. BDT terapisi, bireyin sosyal becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Terapist, bireyin doğru iletişim becerilerini öğrenmesine teşvik eder.

BDT terapisi, bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanabilir. Terapi, bireyin kendi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur ve uzun süreli bir etkiye sahip olabilir.

Wikipedia’da Bilişsel Davranışçı Terapi

Wikipedia

Bilişsel davranışçı terapi hakkında sıkça sorulan sorular

Bilişsel davranışçı terapinin amaçları nelerdir?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), bireylerin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan bir terapi yöntemidir.

Bilişsel davranışçı terapi ne kadar sürer?

Bilişsel davranışçı terapisi, genellikle 40 dakikalık bir seans süresinde uygulanır.

Bilişsel davranışçı terapi etkili bir yöntem mi?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), birçok psikolojik rahatsızlık için etkili bir tedavi yöntemidir. BDT, depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk, panik atak, yeme bozuklukları, fobiler, posttravmatik stres bozukluğu (PTSD), uyku bozuklukları ve diğer birçok psikolojik rahatsızlığı tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Bilişsel davranışçı terapi kimler yapabilir?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yapmak için, bir kişinin lisanslı bir psikolog, psikiyatrist olması gerekir. Bu profesyoneller, BDT konusunda eğitimli ve deneyimli olmalıdır.

Bilişsel Davranışçı Terapi – Video

YouTube video

Psikologlar kategorimizde size uygun psikolog bulabilirsiniz. Ayrıca Anksiyete Nedir? Belirtileri ve Tedavisi içeriğimize de ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

5/5 - (12 oy)
Yorum yapın

1